SZR PLETKO
24000 Subotica;   Krajiška 3/a;  Tel/Fax +381 24 671-210  mob. 064/123-23-46

Mašina
Home

 

 

Mašina je potpuno automatizovana. Digitalno se podešava širina i dužina kotura preko (PLC-a) kompjutera. Može da se podešava brzina pletenja linearno sa potenciometrom preko frekventnog modulatora.

 

Tehnički podaci:

              -opseg prečnika žice                                           do  2.5[mm] 

                        ili sa jačim motorima                                     do 3 [mm]

              -maksimalna dužina pletenja žice                1000-2000[mm]

              -kapacitet pletenja                                                    75[kg/sat]

              -instalisana snaga                                                       5.5[kW]

              -neto masa mašine                                                      650[kg]

             - gabaritne dimenzije mašine             3500x2600x2250[mm]

Garancija godinu dana.

Rok isporuke mašine 2 meseca.

Atestirana od strane MAŠINSKOG INSTITUTA Novi Sad

masina.pdf

Video rada masine br.1

Video rada masine br.2

Automatic Chain Link Fence Machine, žica za ogradu, pocikovana pletena zica, automatska masina za pletenje univerzal pletiva, automatska masina za pletenje zice, Doppelspiral-Drahtflechtautomat, double spiral chain link fencing machine

 

Last modified: February 26, 2005